Biskupi Ordynariusze

Augustyn Łosiński urodził się 8 stycznia 1867 w Krzywniszkach koło Mohylewa. Gimnazjum ukończył w Dyneburgu. Uczęszczał do seminarium w Petersburgu i podjął studia na Akademii Duchownej, gdzie 24 kwietnia 1892 roku przyjął święcenia kapłańskie. Był profesorem, ojcem duchownym i rektorem seminarium duchownego oraz kanonikiem kapituły katedralnej w Petersburgu.
7 kwietnia 1910 roku został mianowany biskupem diecezjalnym diecezji kieleckiej. Sakrę biskupią przyjął 5 czerwca 1910 roku w Petersburgu z rąk bpa Stefana Denisewicza, a ingres do katedry kieleckiej odbył 29 czerwca 1910 roku. Ustanowił nowy podział administracyjny diecezji, erygował wiele nowych parafii, w 1924 roku reaktywował kolegiatę w Wiślicy. Erygował muzeum, założył „Przegląd Diecezjalny”, w 1927 roku przeprowadził w Kielcach I Synod Diecezjalny. Wspierał działalność wydawniczą, szkolnictwo katolickie i działalność charytatywną.
Za jego rządów w 1925 roku diecezja została włączona do metropolii krakowskiej. Jako biskup wiele sił i czasu poświęcał działalności dobroczynnej i społecznej. W 1931 roku założył Związek Towarzystw Dobroczynnych "Caritas". Wspierał również szkolnictwo katolickie w Kielcach. W 1923 roku pod jego patronatem powstało Gimnazjum Męskie im. św. Stanisława Kostki.
W poglądach politycznych reprezentował zdecydowany konserwatyzm. Po 1918 roku był zdecydowanym przeciwnikiem Józefa Piłsudskiego. Jego postawa po śmierci Piłsudskiego stała się przyczyną ostrego konfliktu między państwem polskim, a Stolicą Apostolską. Biskup Łosiński nie wywiesił wtedy flag żałobnych, a tylko flagi państwowe bez oznak żałoby, a także odmówił żądaniu władz bicia w dzwony kościelne. Wówczas członkowie Związku Legionistów i innych organizacji prorządowych weszli samowolnie na dzwonnicę katedry i zaczęli bić w dzwony. Biskup wysłał ludzi, którzy usiłowali temu przeszkodzić, ale bezskutecznie, po czym doszło do zamieszek. Podburzony tłum usiłował wedrzeć się do rezydencji biskupa, co zostało udaremnione dzięki interwencji policji. W maju 1935 roku minister Józef Beck zażądał od papieża Piusa XI odwołania Łosińskiego. Konflikt zakończył się dopiero wraz ze śmiercią biskupa.
Bp Augustyn Łosiński zmarł 30 IV 1937.

Jeżeli kochasz, czas zawsze odnajdziesz, nie mając nawet ani jednej chwili.

ks. Jan Twardowski

Bazylika katedralna

Poznaj obecne i historyczne fakty

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

Blisko 500 lat tradycji

Historia obrazu

Patronka Miasta

Kult Matki Bożej

Prośby i podziękowania


Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
166 0.12603402137756